NRO Kennisrotonde

Als antwoordspecialist bij de kennisrotonde van het NRO heb ik verschillende onderwijskundige vragen vanuit de praktijk beantwoord. Op deze manier sla ik een brug tussen internationale onderzoeksliteratuur en de vragen waar docenten dagelijks tegenaan lopen.

Heb jij ook een interessante onderwijsvraag waar ik het antwoord op kan vinden? Laat het me weten en neem contact op!

Smartphones in de klas

Hoewel educatief gebruik van telefoons in de klas kansen biedt, zijn de nadelen van niet-educatief gebruik groot. Het kan onder andere negatieve effecten hebben op sociale vaardigheden en emotioneel welbevinden. Ook beperkt telefoongebruik de leerprestaties, vooral door afleiding door multitasken. Goede instructie over multitasken en een duidelijk en consequent schoolbeleid kunnen de nadelen van smartphonegebruik in de klas tegengaan, zonder de kansen ervan te belemmeren.

Zinsontleding en taalbeheersing

Bij zinsontleding gaat het om herkennen en benoemen van elementen uit een zin: onderwerp, lijdend voorwerp, persoonsvorm, aanwijzend voornaamwoord… Veel vo-scholen voelen zich genoodzaakt om hun leerlingen in de onderbouw uitvoerig zinsontleding en spelling aan te bieden, omdat hogescholen dat vaak bij taaltoetsen vragen. Onderzoek laat echter nauwelijks effecten zien van traditionele zinsontleding op vaardigheden als begrijpend lezen, spelling of schrijven.

© 2024, Marlies ter Beek