Projecten

Bij mijn projecten vind ik het belangrijk om erachter te komen ‘wat werkt’ in het onderwijs (en dus ook: wat anders kan). Het liefst vanuit een praktijkgericht vraagstuk: concrete vragen of uitdagingen waar docenten in hun dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Ik voeg hier vervolgens mijn eigen kennis en een frisse, kritische blik aan toe. Resultaten kan ik op een heldere manier presenteren en communiceren.

Photo by Umberto on Unsplash

In opdracht van SURF heb ik onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van open leermaterialen door onderwijskundig ICT-professionals. 

Hoe ondersteunen zij docenten bij het gebruik van open leermaterialen en welke behoeftes zijn er op het gebied van professionele ontwikkeling? Ik zocht het uit!

Het gebruik van ICT in het (hoger) onderwijs is sinds de coronacrisis niet meer weg te denken. 

Binnen het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT heb ik mij in verschillende onderwerpen verdiept, waaronder blended learning, (digitale) peerfeedback en learning analytics.

In 2020 ben ik gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik deed onderzoek naar het bevorderen van begrijpend lezen van geschiedenisteksten met een digitale leeromgeving: Gazelle. 

Op deze pagina vind je mijn proefschrift en een video van de verdediging.

Als antwoordspecialist bij de Kennisrotonde van het NRO heb ik verschillende onderwijskundige vragen vanuit de praktijk beantwoord. 

Een van de meest gelezen antwoorden gaat over het (niet-educatieve) gebruik van smartphones in de klas en de gevolgen daarvan voor leerlingen.

© 2024, Marlies ter Beek