Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT

Sinds 1 januari 2020 ben ik als onderzoeker werkzaam binnen de zone ‘Faciliteren en professionaliseren van docenten‘ van het Versnellingsplan.

De missie van het Versnellingsplan is om binnen de eigen instelling én in samenwerking met andere universiteiten en hogescholen substantiële stappen te zetten op het gebied van digitalisering in het hoger onderwijs. Het vierjarig programma loopt van 2019 tot 2022 en is gebaseerd op drie ambities:

  1. Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren;
  2. Flexibilisering van het onderwijs stimuleren;
  3. Slimmer en beter leren met technologie.

Bouwstenen voor professionalisering

Waar moet je rekening mee houden bij het ontwerpen van een goede cursus of workshop rond onderwijsinnovatie met ICT? In 2020-2021 schreef ik mee aan een rapport over effectieve bouwstenen voor docentprofessionalisering waarin deze vraag centraal staat.

Proeftuinen ontwerpen/evalueren

Experimenteren op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT is leuk! Ik heb bijgedragen aan verschillende proeftuinen, over o.a. blended learning, (digitale) formatieve toetsing, (online) peerfeedback, learning analytics en AI in het hoger onderwijs.

© 2022, Marlies ter Beek