Het gebruik van open leermaterialen groeit binnen mbo-, hbo- en wo-instellingen. Wie houden zich bezig met het adviseren van docenten over open leermaterialen? Wat zijn onderwijskundig ict-professionals, wat is hun rol en waar liggen hun behoeften in professionele ontwikkeling? Om deze doelgroep optimaal te ondersteunen is deze verkenning uitgevoerd in opdracht van SURF, in het kader van de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs.

Photo by Umberto on Unsplash. CC licentie die vaak wordt gebruikt bij open leermaterialen

Focus van deze verkenning

De hoofdvraag van deze verkenning is tweeledig: 

  1. Hoe ziet het huidige landschap in het Nederlandse vervolgonderwijs eruit als het gaat om de kennis en rol van onderwijskundig ict-professionals op het gebied van open leermaterialen? Wat zijn hun werkzaamheden, hoe wordt er samengewerkt, en welke expertise hebben zij? 
  2. Wat zijn de praktische behoeften van deze doelgroep is als het gaat om professionele ontwikkeling? Wat hebben zij nodig, hoe kunnen wij hen bereiken, en waar moeten we zo snel mogelijk mee starten? 

Er is kwantitatief onderzoek gedaan met een digitale vragenlijst, gecombineerd met kwalitatieve interviews met een selecte steekproef van de respondenten. De vragenlijst is gericht op onderwijskundig ict-professionals die docenten ondersteunen bij het ontwerpen van onderwijs, waarbij open leermaterialen een rol kunnen spelen. In totaal hebben 66 personen de volledige vragenlijst ingevuld, afkomstig van 36 unieke onderwijsinstellingen. Bij 12 van deze respondenten, variĆ«rend in achtergrond en onderwijscontext, is een verdiepend interview afgenomen.

Deze verkenning gaat dieper in op:

Praktische aanbevelingen 

Tot slot worden er zeven aanbevelingen gedaan op basis van deze verkenning: 

  1. Betrek zowel de mbo-, hbo- als wo-context bij gezamenlijke inspanningen;
  2. Behoud (en onderhoud) een levendig professioneel netwerk;
  3. Veranker het gebruik van open leermaterialen in de visie en het beleid van de instelling, en betrek hierbij alle medewerkers;
  4. Geef open leermaterialen en medewerkers een centrale plek binnen de instelling;
  5. Implementeer initiatieven op een toekomstbestendige wijze; 
  6. Wees een rolmodel binnen en buiten de eigen instelling;
  7. Maak het gebruik van open leermaterialen aantrekkelijk voor de doelgroep.