Output

Publicaties

2024

2023

Stevens, T. M., Day, I. N. Z., Den Brok, P. J., Prins, F. J., Assen, H. J. H. E., ter Beek, M., Bombaerts, G., Coppoolse, R., Creemers, P. H. M., Engbers, R., Hulsen, M., Kamp, R. J. A., Koksma, J. J., Mittendorff, K., Riezebos, J., Van der Rijst, R. M., Van de Wiel, M. W. J., & Vermunt, J. D. (2023). Teacher professional learning and development in the context of educational innovations in higher education: A typology of practices. Higher Education Research and Developmenthttps://doi.org/10.1080/07294360.2023.2246412

2022

ter Beek, M., Wopereis, I., & Schildkamp, K. (2022). Don’t wait, innovate! Preparing students and lecturers in higher education for the future labor market. Education Sciences, 12(9), 620. https://doi.org/10.3390/educsci12090620

ter Beek, M., Hopster-den Otter, D., & Schildkamp, K. (2022). Bewustwording creëren rond onderwijsinnovatie met ICT op integraal niveau. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 40(2), 79-102. https://www.tvho.nl/getfile.php?id=744

ter Beek, M., Opdenakker, M.-C., Deunk, M. I., Strijbos, J. W., & Huijgen, T. (2022). Relationships between adolescent students’ reading skills, historical content knowledge and historical reasoning ability. History Education Research Journal, 19(1), 1-16. https://doi.org/10.14324/HERJ.19.1.02

ter Beek, M. (2022). Begrijpend lezen als basis voor historische kennis en begrip. Hermes, tijdschrift van de Vlaamse vereniging voor leraren geschiedenis, 26(1), 8-11.

2021

Schildkamp, K., Hopster-den Otter, D., ter Beek, M., Uerz, D., & Horvers, A. (2021). Bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering in het hoger onderwijs gericht op onderwijsinnovatie met ICT. Versie 2.0. Utrecht: Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT.

2020

Hopster-den Otter, D., ter Beek, M., Nouta, J., Alvarez, C., & Kuypers, M.-J. (2020). De integrale ICT-bewegingssensor: Een handreiking voor het in beweging brengen van onderwijsinnovatie met ICT. Utrecht: Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT.

ter Beek, M. (2020). Supporting reading comprehension in history education: The use and usefulness of a digital learning environment. Dissertatie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

2019

ter Beek, M., Opdenakker, M.-C., Deunk, M. I., & Strijbos, J. W. (2019). Teaching reading strategies in history lessons: A micro-level analysis of professional development training and its practical challenges. Studies in Educational Evaluation, 63, 26-40. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2019.07.003

ter Beek, M., Opdenakker, M.-C., Spijkerboer, A. W., Brummer, L. Ozinga, H. W., & Strijbos, J. W. (2019). Scaffolding expository history text reading: Effects on adolescents’ comprehension, self-regulation, and motivation. Learning and Individual Differences, 74(101749), 1-12. https://doi.org/10.106/j.lindif.2019.06.003

ter Beek, M., Opdenakker, M.-C., Deunk, M. I., & Strijbos, J. W. (2019). Weten wat er staat: Onderzoek: digitaal oefenen kan begrijpend lezen verbeteren. Kleio, 60(5), 54-56.

ter Beek, M., Opdenakker, M.-C., Deunk, M. I., & Strijbos, J. W. (2019). Begrijpend lezen is je vak. Didactief, 49(9), 20.

2018

ter Beek, M., Spijkerboer, A. W., Brummer, L., & Opdenakker, M.-C. (2018). Gemotiveerd, actief en zelfstandig lezen. Hoe een digitale leeromgeving zowel de leerling als de docent kan ondersteunen bij begrijpend lezen van informatieve zaakvakteksten in het voortgezet onderwijs. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

ter Beek, M., S, Brummer, L., Donker, A. S., & Opdenakker, M.-C. (2018). Supporting secondary school students’ reading comprehension in computer environments: A systematic review. Journal of Computer Assisted Learning, 34(5), 557-566. https://doi.org/10.1111/jcal/12260

Overig

2021

Didactief schreef een artikel in ‘onderzoek kort’ over mijn proefschrift: Lees-hints bij geschiedenis, Didactief, 51 (3), 36-37.

Ik heb in 2020-2021 bijgedragen aan verschillende proeftuinen van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT.

Presentaties

2023

12 december: lezing over Mobiele telefoons en generatieve AI in de klas op het CSG Comenius Mariënburg, Leeuwarden.

2022

5 april: workshop over Effective use of Academic Learning Classrooms op het Education Festival van de Rijksuniversiteit Groningen.

2021

25 juni: webinar Aan de slag met effectieve docentprofessionalisering in het kader van de Vraagbaak Online Onderwijs.

26 maart: workshop over de proeftuin Learning Analytics op de Radiantdag 2021.

5 maart: Innovatie geslaagd, en nu? Zet de volgende stap en betrek je collega’s. Morning Workout op het ComeniusFestival.

2019

Augustus: Exploring the impact of a PD training on history teachers’ reading strategy instruction. EARLI 2019, Aachen, Duitsland.

21 maart: Begrijpend lezen bij brugklassers: Hoe een digitale leeromgeving zowel de leerling als de docent kan ondersteunen. Kennisfestival, Ministerie van OCenW, Den Haag.

2018

Juni: Motiverende opdrachten en hints in een digitale leeromgeving: Effecten op leerprestaties en motivatie van leerlingen. Symposium, Onderwijs Research Dagen 2018, Nijmegen.

Maart: Reading 2.0: Benefits for students. Presentatie in het kader van de Three Minute Thesis competition van de Rijksuniversiteit Groningen.

Februari: Gazelle: Gemotiveerd en actief zelfstandig lezen in een digitale leeromgeving. Presentatie verzorgd tijdens IPON 2018, Utrecht.

2017

Augustus: Supportive hints in a digital environment: Effects on students’ motivation. JURE/EARLI 2017, Tampere, Finland.

Juni: Digitale ondersteuning bij het lezen van geschiedenisteksten in het VO: Welk effect hebben hints op de prestaties van leerlingen? Symposium, Onderwijs Research Dagen 2017, Antwerpen.

© 2024, Marlies ter Beek